VDO แนะนำสเปรย์ยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Fresh BIO
โดยปกติ ไวรัสจะออกฤทธิ์ได้ดี ในอากาศที่เย็น ไวรัสจะสร้าง Lipid-Coated หรือไขห่อหุ้ม เคลือบตัวเองไว้ ทำให้ไวรัสแข็งแรงและสามารถออกไปแพร่กระจายเชื้อได้ สารสกัด ในสเปรย์ Fresh BIO จะเข้าไปถอดไขหุ้มนั้นออก เหมือนการถอดเสื้อกันหนาวที่คลุมตัวไวรัสออกไป ทำให้ไวรัสไม่สบาย และหมดสภาพทันที

อยากรู้ว่า สเปรย์ชนิดฉีดพ่นใบหน้า FreshBIO ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
แต่สามารถฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรียได้ ทำงานอย่างไร ?
รับชม VDO สั้นๆ

ข้อมูลงานวิจัยและเอกสารCertificate